Kredyty

Biuro Nieruchomości „ Mój Dom” oferuje pomoc przy uzyskaniu kredytu hipotecznego.

Nasza oferta kredytowa jest zawsze aktualna i aktualizowana- zgodnie ze zmianami na rynku kredytowym, a klienci obsługiwani przez doświadczonych doradców hipotecznych. Za ich usługi klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

O kredyt hipoteczny można się starać:

 • przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym i wtórnym,
 • budowie lub kupnie domu,
 • wykończeniu, remoncie lub modernizacji domu lub lokalu mieszkalnego,
 • wykupie lokalu komunalnego lub zakładowego,
 • spłacie kredytu mieszkaniowego w innym banku,
 • zakupie nieruchomości rolnej z siedliskową zabudową,
 • zakupie działki budowlanej wraz z budowaną nieruchomością.

Kredyt hipoteczny – jest kredytem udzielanym na sfinansowanie zakupu nieruchomości przez osoby fizyczne. Jest kredytem długoterminowym. Bank zabezpiecza swoją wierzytelność hipoteką na kupowanej nieruchomości. Kredytodawca, czyli bank przekazuje wyznaczoną kwotę kredytu na rachunek bankowy sprzedającego na podstawie umowy kupna- sprzedaży. Kredyt może być wypłacany w całości lub transzach. W tym drugim przypadku odsetki są naliczane nie od całości, a od wypłaconej kwoty.

W przypadku problemów ze spłatą kredytu i zadłużeniem – bank ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Wyjątki:

 • alimenty,
 • zobowiązania wobec SP,
 • podatki,
 • ZUS.

Dokumenty wymaganymi do uzyskania kredytu są dokumenty potwierdzające stały dochód np. zeznanie podatkowe, zaświadczenie o dochodach z miejsca zatrudnienia, dokumenty umowy zlecenia.

Dodatkowo wymagane są dokumenty, dotyczące kredytowania np. umowa przedwstępna, pozwolenie na budowę, kosztorys remontu czy modernizacji.

Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu- różnią się w zależności od źródła dochodu, celu kredytowania. Podstawowym dokumentem jest odpis Księgi Wieczystej.

W chwili obecnej kredyt można uzyskać PLN.

Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo